109

 

 

Jan VIII - IX

 

872-882

 

JAN VIII – IX

14 grudnia 872 – 16 grudnia 882

RZYMIANIN

 

Jan był synem Gundona. Za Leona IV został archidiakonem Kościoła rzymskiego, był bliskim współpracownikiem Mikołaja I.

Jan został wybrany na papieża mimo konkurencji ze strony biskupa Porto Formozusa.

Pontyfikat Jana VIII był pełen dramatycznych wydarzeń: Jan VIIII czuł się zagrożony zdobyczami bizantyjskimi w Italii. Wiódł spór z Bizancjum o zakres jurysdykcji, przede wszystkim w państwie bułgarskim.

Jan VIII sprzeciwił się używaniu języka słowiańskiego w liturgii, ale pod wpływem argumentacji Metotego w czerwcu 880 r. uznał jego racje. Papież Jan VIII uznał drugi synod w Nicei (787) za VII Sobór Powszechny. Na tej podstawie doszło do pojednania między Rzymem a Bizancjum. Papież Jan VIII zapobiegał najazdowi Saracenów zagrażających Rzymowi, otoczył murami bazylikę w. Piotra wystawił flotę wojenną. Zabiegał o utworzenie ligi państw środkowej i południowej Italii przeciwko Saracenom.

W Rzymie Jan VIII toczył walkę ze szlachtą, która zagarnęła dożywotnio i dziedzicznie urzędy i ziemie. Dążeniem Jana VIII było wzmocnienie władzy papieża.

Papież Jan VIII zaprosił do Rzymu Karola II Łysego (823 – 877), władzę państwa zachodniofrankońskiego, by koronować go na cesarza w Boże Narodzenie 875r. w bazylice św. Piotra. W zamian cesarz potwierdził i rozszerzył umowy zawarte przez papieży z Pepinem III i jego następcami.

Karol II Łysy zrezygnował z posiadania w Rzymie stałych przedstawicielstw i wywierania wpływu na wybór papieża. Papież powiększył obszar Państwa Kościelnego.

W 878r. Gwido III ze Spoleto i Adalbert z Tuscji pod pozorem obrony praw do korony cesarskiej napadli na Państwo Kościelne i zdobyli Rzym. Papież Jan VIII musiał uciekać do Prowansji.

Wrócił do Rzymu, gdy spełnił żądania Gwido III i Adalberta uznając królem Italii Karola III Grubego. Przeciwko Janowi VIII wzmogła się opozycja, co w konsekwencji doprowadziło do zamordowania papieża. Pośród spiskowców znalazł się biskup z Porto, Formozus, którego Jan VIII zaocznie ekskomunikował. Jan VIII był pierwszym papieżem, który został zamordowany.

Morderstwo papieża Jana VIII zapoczątkowało okres tzw. „ciemnego stulecia”.

Jan VIII został pochowany w Rzymie w bazylice św. Piotra.