108

 

 

Hadrian II

 

867-872

 

HADRIAN II

14 grudnia 867 – 14 listopada/13 grudnia 872

RZYMIANIN

 

Hadrian urodzony w 792 r. był synem Tablarusa i pochodził z rzymskiej rodziny Colonnów, która wprowadziła na tron papieski Stefana V i Sergiusza II. Był dwukrotnie kandydatem na papieża w 855r. i 858 r. ale odmawiał przyjęcia godności. Przed przyjęciem święceń kapłańskich był człowiekiem żonatym. Za pontyfikatu Grzegorza IV mianowanym kandydatem – prezbiterem kościoła św. Marka. Piastował szereg funkcji na Lateranie.

Po śmierci Mikołaja I Wielkiego, Hadrian został wybrany na papieża jako kandydat kompromisu walczących o władzę stron.

Papież Hadrian II zwołał w czerwcu 869 do Rzymu synod, który potępił patriarchę Konstantynopola Focjusza, oraz jego zwolenników. Decyzje te zostały potwierdzone przez zebrany w Konstantynopolu sobór (869 – 870), ostatni sobór wschodni uznany przez Kościół rzymski. Na soborze ustalono kolejność godności patriarchatów: rzymskiego, konstantynopolitańskiego, aleksandryjskiego, antiocheńskiego i jerozolimskiego i legaci papiescy różnili się w poglądach na zakres jurysdykcji biskupa Rzymu. Za pontyfikatu Hadriana II usunięto z terenów Bułgarii łacińskich księży, przyjmując Bułgarię w kościelną jurysdykcję Kościoła Konstantynopola.

Hadrian II zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra.