104

 

 

Sergiusz II

 

844-847

 

SERGIUSZ II

Styczeń 844-27 stycznia 847

RZYMIANIN

 

Sergiusz pochodził z arystokratycznej rodziny Colonnów. Za pontyfikatów Leona III był akolitą, za Stefana IV subdiakonem, za Paschalisa I kapłanem, a za Grzegorza IV archiprezbiterem. Sergiusz został wybrany na papieża w kościele S. Martino przez wyższe duchowieństwo i arystokrację. Lud rzymski obrał na papieża diakona Jana, zajął Pałac Laterański i tam intronizował Jana. Zwolennicy Sergiusza szybko rozprawili się z Janem i jego zwolennikami. Sergiusza II konsekrowano w bazylice św. Piotra, nie informując o tym fakcie cesarza Lotara I (840-859), wbrew ustaleniom zawartym w Constitutio Romana. W tej sytuacji cesarz wysłał do Rzymu swojego syna Ludwika wicekróla Italii by wymusić na papieżu respektowanie prawa. Wojska frankijskie Ludwika, syna cesarza Lotera I  złupiły Państwo Kościelne. Odbył się synod rzymski, na którym potwierdzono prawa cesarskie do akceptowania wyboru papieża i wicekról Ludwik ostatecznie uznał Sergiusza II za prawowitego papieża. Papież –elekt miał oczekiwać na cesarską zgodę na konsekrację, która powinna odbywać się w obecności cesarskich przedstawicieli. 23 sierpnia 846r. Saraceni złupili Rzym. Zniszczyli konfesję św. Piotra, zabrali cenne przedmioty i rorzucili relekfie. Sprofanowanie bazylik rzymskich odbiło się szerokim echem w świecie chrześcijańskim, a cesarz Lotar I nakazał w całym swoim państwie zbiórkę pieniędzy, które przeznaczył na odnowienie i otoczenie fortyfikacjami bazyliki św. Piotra. Papież Sergiusz II wyświęcił swego brata Bendykta na biskupa Albano, który otrzymał również nominację na cesarskiego przedstawiciela Rzymie. Papież Sergiusz II odnowił adwedukt Marcjana i powiększył bazylikę laterańską Sergiusz II zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra.