102

 

 

Walentyn

 

827

 

WALENTYN

sierpień - wrzesień 827

RZYMIANIN

 

Walentyn był synem Leoncjusza z Via i pochodził z wyższej klasy społecznej.

Walentyn był duchownym, za pontyfikatu Paschalisa I był archidiakonem. Po śmierci Eugeniusza II szlachta, duchowieństwo i lud rzymski jednogłośnie wybrali na papieża Walentyna, którego znaleziono modlącego się w kościele S. Marii Maggiore. Zaprowadzono go do bazyliki laterańskiej i tak długo nalegano, by przyjął godność papieża, aż wyraził zgodę. Został konsekrowany w bazylice św. Piotra. Pontyfikat Walentyna trwał około 28 dni. Nie zachowały się żadne świadectwa jego działalności. Walentyn zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra.