101

 

 

Eugeniusz II

 

824-827

 

EUGENIUSZ II

5 czerwca 824 – 27 sierpnia 827

RZYMIANIN

 

      Eugeniusz był synem Boemunda. Eugeniusz był archiprezbitermen przy kościele S. Sabina na Awentynie. Po śmierci Paschalisa I po kilku miesiącach sporu, co do kandydatury na papieża, Eugeniusz popierany przez mnicha Wala (755-836) zaufanego doradcę Ludwika I Pobożnego i jego syna Lotara oraz popierany przez szlachtę rzymską i partię frankońską-został wybrany na Stolicę Apostolską i natychmiast konsekrowany. Eugeniusz po objęciu urzędu, powiadomił cesarza o swoim wyborze i złożył mu przysięgę wierności, uznał zwierzchność cesarza w Państwie Kościelnym. Rozruchy w Rzymie za pontyfikatu Paschalisa I prośba papieża o pomoc spowodowały, że Ludwik I Pobożny zdecydował się na wysłanie do tego miasta swego Lotara I którego zadaniem było podporządkowanie Państwa Kościelnego cesarstwu. Papież Eugeniusz II i Loter I w 824r. polecili zarejestrować wszystkich urzędników administracji i sądownictwa i ustanowili nad nimi kontrolę w osobach dwóch urzędników, zw. missi, stale przebywających w Rzymie. Jeden z nich reprezentował papieża, a drugi cesarza. Prawo to tzw. Constitutio Romana lub Constituntio Lotariana, przywracało zwierzchnictwo cesarza nad Państwem Kościelnym, Rzymianie mieli składać cesarzowi przysięgę na wierność. Konsekracja nowo obranego papieża miała się odbywać dopiero po złożeniu przez elekta przysięgi na wierność cesarzowi. Prawo to zagwarantowało wolną elekcję papieża z udziałem obywateli rzymskich, potwierdzając w tym względzie uchwały z 817r. i anulując tym samych postanowienia synodu rzymskiego z 769r. dopuszczającego do wyboru tylko duchowieństwo. Za pontyfikatu Eugeniusza II znów odżyła sprawa ikonoklazmu. Wysłannicy cesarza bizantyjskiego Michała II, którzy przybyli do Ludwika I Pobożnego do Rouen nalegali by wprowadził zakaz czci obrazów. Ludwik i Pobożny zwrócił się do papieża o pozwolenie zbadania sprawy ikonoklazmu przez teologów. Synod odbyty 1 listopada 825r. w Paryżu odrzucił postanowienie soboru nicejskiego II i skrytykował papieża za obronę błędów i zabobonów. Papież Eugeniusz II nie zatwierdził postanowienia synodu paryskiego. Papież Eugeniusz II na synodzie rzymskim 14-15 listopada 826r. odbytym na Lateranie przeprowadził szereg reform dotyczących podniesienia poziomu dyscyplinarnego, umysłowego i normalnego duchowieństwa. W uchwalonych kanonach domagał się ustanowienia ośrodków nauczania przy wszystkich biskupstwach. Eugeniusz II zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra.