99

 

 

Stefan V

 

816-817

 

STEFAN V

22 czerwca 816  24 stycznia 817

RZYMIANIN

 

Stefan był synem Mrynusa pochodził arystokratycznej rodziny Colonnqw. Za pontyfikatu Leona III został subdiakonem i diakonem. Stefan został wybrany na papieża po śmierci Reona III. Papież przyjął konsekracje bez zgody cesarza, jednakże zawiadomił cesarza Ludwika I. Pobożnego o swojej elekcji.

Papież Stefan V specjalnie udał się do Remis, by 18 października 816r. namaścić cesarza Ludwika I Pobożnego a jego małżonkę Irmengarde na cesarzową. Fakt ten miał nie tylko wymiar religijny, ale także polityczny, było to pierwsze namaszczenie cesarza przez papieża.

Od tego czasu papieże rościli sobie wyłącznie prawo do koronowania cesarzy, które respektowali cesarze pochodzenia francuskiego. Cesarz potwierdził opiekę Franków nad Stolicą Apostolską.

Stefan V zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra.