98

 

 

Św. Leon III

 

795-816

 

LEON III

26 grudnia 795 – 12 czerwca 816

RZYMIANIN

 

    Leon był synem rzymskiego mieszczanina Azupiusza. Leon był urzędnikiem kurii rzymskiej potem skarbnikiem i kardynałem – prezbiterem kościoła S. Susanna. Po wyborze na papieża zaraz został konsekrowany. Leon III powiadomił o swoim wyborze Karola Wielkiego, króla Franków, a na znak uznania władzy króla nad Państwem Kościelnym przekazał klucze do krat zamykających dostęp do grobu św. Piotra i sztandar Rzymu. Wpływowe rody rzymskie niezadowolone z rządu papieża, zawiązały spisek przeciwko papieżowi Leonowi III, na czele stanął główny notariusz oraz skarbnik papieski Campulus. Rannego w napaści  Leona III złożono z urzędu i zamknięto w klasztorze. Papież zbiegł z Rzymu do Paderborn w Westfalii do Karola Wielkiego przedstawiciele opozycji, oskarżyli papieża Leona III o niemoralność i wiarołomstwo. Papież Leon III przykładem poprzedników oczyścił się z zarzutów przez złożenie uroczystej przysięgi na Ewangelię w bazylice św. Piotra. 25 grudnia 800 r., w bazylice św. Piotra papież Leon III koronował Karola Wielkiego na cesarza rzymskiego. Papież złożył hołd nowemu cesarzowi przez przyklęknięcie, był to jedyny akt posłuszeństwa papieża wobec cesarza zachodniego, który doprowadził do politycznego oddzielenia kościoła wschodniego od zachodniego. Cesarstwo Karola Wielkiego było początkiem tzw. Świętego Cesarstwa Rzymskiego, Karolowi Wielkiemu podlegała cała administracja kościelna; cesarz ingerował w sprawy kościelne mianował biskupów, nadawał beneficja. Papież Leon III bezskutecznie protestował przeciwko nakazowi wprowadzającemu do modlitw mszalnych Credo (wierzę w Boga Ojca) różniący się od nicejskiego wyznania wiary. Papież Leon III umocnił swoją pozycję namiestnika św. Piotra, pierwszego w świecie chrześcijańskim. Po śmierci Karola Wielkiego papież przyjął władzę sądowniczą w Rzymie i w Państwie Kościelnym. Leon III odnowił wiele rzymskich kościołów. W pałacu laterańskim umieszczono mozaiki, jedna ukazuje Chrystusa przekazującego władzę papieżowi Sylwestrowi I i cesarzowi Konstantynowi Wielkiemu, druga przedstawia św. Piotra, który prawą ręką klęczącemu papieżowi paliusz, jako znak władzy duchownej, lewą zaś podaje klęczącemu Karolowi Wielkiemu chorągiew, symbol władzy świeckiej. Leon III zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra. Kościół lokalny czci Leona III jako świętego w liturgii 12 czerwca.