91

 

 

Św. Grzegorz III

 

731-741

 

GRZEGORZ III

18marca 731 – 28 listopada 741

SYRYJCZYK

 

Grzegorz był benedyktynem. Został wybrany na papieża przez aklamację ludu rzymskiego. Konsekrowany po pięciu tygodniach oczekiwania na zatwierdzenie wyboru przez egzarchę Rawenny.

Papież Grzegorz III potępił na synodzie w Rzymie – listopad 731 r. edykt cesarza Leona III z 730 r. wprowadzający ikonoklazm i ekskomunikował wszystkich, którzy niszczyli święte obrazy. Gdy w 733 r. Longobardowie zajęli Rawennę – siedzibę bizantyjskiego egzarchy, papież Grzegorz III przyczynił się do jej odzyskania przez egzarcgę Eutychiusza, za co otrzymał od Eutychiusza kolumny onyksowe, które umieścił w bazylice przed konferją św. Piotra.

Papież Grzegorz III obawiając się napadu Longobardów, nakazał naprawić mury Rzymu i umocnić twierdzę Civitavecchia. Longobardowie dotarli do Rzymu w 739 r. papież Grzegorz III zaapelował o pomoc do frankońskiego majordomusa Karola Martela (Młota). Papież otrzymał pomoc dyplomatyczną a król Longobardów Liutprand odstąpił od Rzymu.

Papież Grzegorz III jako pierwszy papież powziął działania związania się z Frankami.

Papież Grzegorz III wręczył paliusz i nominację na papieskiego wikariusza w całej Anglii Tatwinowi z Canterbury w czasie jego pobytu w Rzymie. Grzegorz III popierał działalność misyjną Bonifacego w Germanii, nadając mu paliusz i tytuł arcybiskupa oraz legata Stolicy Apostolskiwej do zorganizowania Kościoła w Bawarii, Aleksandrii, Hesji i Turyngii.

Papież popierał życie monastyczne i otwierał nowe klasztory. Przeprowadzał renowacje licznych kościołów. W bazylice św. Piotra zbudował kaplicę Zbawiciela i Najświętszej Maryi Panny.

Grzegorz III zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra w kaplicy Zbawiciela i Najświętszej Maryi Panny.

Kościół czci Grzegorza III jako świętego w liturgii 28 listopada.