89

 

 

Konstantyn I

 

708-715

 

KONSTANTYN I

25marca 708 – 9 kwietnia 715

SYRYJCZYK

 

Konstantyn jako diakon, na polecenie Agatona brał udział w VI Soborze Powszechnym (trzeci konstantynopolitański 680 – 681).

Cesarz Justynian II zaprosił papieża Konstantyna I do stolicy Bizancjum Konstantynopola. Papież Konstantyn I był ostatnim biskupem rzymskim, aż do Pawła VI do roku 1967, który odbył podróż na Wschód. Po zamordowaniu cesarza Justyniana II i jego syna Tyberiusza, władzę przejął Filipikos – Bardanes zwolennik monoteletyzmu. Po krwawych zamieszkach nastąpił rozłam polityczny między Zachodem a Wschodem. Skończyła się supremacja cesarzy bizantyjskich nad papiestwem.

Konstantyn I zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra.