88

 

 

Syzyniusz

 

708

 

SYZYNIUSZ

15 stycznia – 4 lutego 708

SYRYJCZYK

 

Syzyniusz był synem Jana. Niewiele wiemy o jego wcześniejszym życiu.

Syzyniusz, gdy został wybrany na papieża w październiku 707 był ciężko chorym starcem. Konsekracja obyła się po zatwierdzeniu przez egzarchę Rawenny dopiero w styczniu 708 r.

Papież Syzyniusz rozpoczął przygotowania do odbudowy zniszczonych przez Arabów i Longobardów murów Rzymu, ale zmarł po 20 dniach pontyfikatu, zdążył tylko wyświęcić biskupa przeznaczonego dla Korsyki.

Syzyniusz zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra.