87

 

 

Jan VII

 

705-707

 

JAN VII

1 marca 705 – 18 października 707

GREK

 

Był synem Blatty i Platona urzędnika bizantyjskiego, odpowiedzialnego za utrzymanie pałacu cesarskiego na Palatynie. Jan otrzymał staranne wykształcenie, przejawiał zainteresowania artystyczne.

Przed wyborem na papieża Jan był administratorem – rektorem patrymonium papieskiego przy Via Appia. Był to pierwszy przypadek wyboru na papieża syna bizantyjskiego urzędnika. Cesarz Justynian II przywrócony na tron bizantyjski 705 r., przysłał do Rzymu egzemplarze drugiego, synodu trullańskiego, prosząc papieża Jana VII o zwołanie synodu, który potwierdziłby kanony do przyjęcia, a odrzucił niemożliwe.

Papież Jan VII odesłał cesarzowi Justynianowi II bez podpisu zbiór dekretów soboru trullańskiego II. Sam papież Jan VII był gotów przestrzegać oficjalnej polityki Bizancjum, nakazując swoim artystom przyozdabiającym kościoły, aby przedstawili Chrystusa w sposób przypominający postać z monet Justyniana a Baranka ukazywali w postaci ludzkiej zgodnie z zaleceniem 82 kanonu synodu tullańskiego II.

Jan VII rozpoczął budowę nowej papieskiej rezydencji – episcopium u podnóża Palatynu.

Papież Jan VII przyczynił się do ozdobienia mozaikami i freskami kościołów – S. Piotra, S. Eugenia i S. Maria Antiqua na Forum.

Jan VII zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra.