85

 

 

Św. Sergiusz I

 

687-701

 

SERGIUSZ I

15 grudnia 687 – 9 września 701

SYRYJCZYK

 

Sergiusz, urodzony w Palermo na Sycylii, pochodził z Antiochii. Przybył do Rzymu za pontyfikatu Adeodata II i przyjął święcenia kapłańskie. Za pontyfikatu Leona II otrzymał tytuł prezbitera kościoła św. Zuzanny na Kwirynale.

Po śmierci Konona dokonano podwójnej elekcji: archidiakona Paschalisa i po raz wtóry kapłana Teodora. Ostatecznie przywódcy walczących ze sobą grup porozumieli się i wybrali Sergiusza. Elekcję zaakceptował egzarcha Rewenny Jan Platyn, który przybył do Rzymu wezwany na pomoc przez Paschalisa.

Podczas pontyfikatu Sergiusza I ponownie doszło do sporu pomiędzy Bizancjum a Kościołem Zachodnim. Cesarz Justynian II (685 – 695 ; 705 – 711) zwołał synod trullański II w 692., który ograniczał prawa papieża, potępił celibat księży i posty. Cesarz Justynian II chciał wymusić na papieżu Sergiuszu I uznanie uchwał synodu konstantypolitańskiego.

Papież odmówił, w rezultacie cesarz kazał komendantowi straży cesarskiej Zachariaszowi aresztować Sergiusza I.

Lud Rzymu i wojsko stanęli w obronie papieża i wypędził wysłanników cesarskich. Rzym stał się miastem papieskim, które nie uznało zwierzchności cesarzy Bizancjum.

Sergiusz I odrestaurował i wyposażył bazylikę św. Piotra i św. Pawła, oraz kościół św. Zuzanny. W dniu 8 stycznia 688 r., nakazał przeniesienie szczątków Leona I Wielkiego z dotychczasowego miejsca pochówku do wspaniałego grobowca na widocznym miejscu w bazylice św. Piotra.

Papież Sergiusz I wprowadził do mszy św. zwyczaj śpiewania Agnus Dei – Baranku Boży, a do kalendarza liturgicznego święto Matki Bożej Gromnicznej. Nakazał procesje ku czci Najświętszej Maryi Panny: w święto Zwiastowania, Zaśnięcia, Narodzin i Oczyszczenia. Zapoczątkował święto Podwyższenia Krzyża Świętego.

Sergiusz I zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra.

Kościół czci Sergiusza jako świętego w liturgii 8 września.