84

 

 

Konon

 

686-687

 

KONON

21 października 686 – 21 września 687

SYCYLIJCZYK

 

Konon urodzony w Temesvar (obecnie Timisoara w Rumunii), był synem oficera armii tracezyjskiej. Wykształcenie otrzymał na Sycylii, skąd przybył do Rzymu, gdzie przeszedł kolejne stopnie stanu duchownego.

Po śmierci Jana V mieszkańcy Rzymu podzielili się na dwie frakcje. Duchowieństwo wyraziło życzenie, aby na Stolicy Apostolskiej był archiprezbiter Piotr, a armia strzegąca Watykanu wybrała kapłana Teodora.

Przedstawiciele obu stron, widząc niemożliwość pokonania swoich przeciwników, zgodzili się na kompromisową kandydaturę Konona.

Papież Konon otrzymał list od cesarza Justyniana II stwierdzający, że uchwały VI Soboru Powszechnego zostały przedstawione duchowieństwu i laikatowi Bizancjum. Cesarz uczynił to jako strażnik wiary Kościoła, by przeciwdziałać ewentualnym późniejszym fałszerstwom i zachować poprawne stosunki z biskupem Rzymu.

Konon zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra.