83

 

 

Jan V

 

685-686

 

JAN V

23 lipca 685 – 2 sierpnia 686

SYRYJCZYK

 

Jan był synem Cyriacusa, pochodził z Antiochii. Przybył do Rzymu uciekając przed najazdem Arabów. Jako diakon był jednym z trzech legatów wysłanych przez papieża Agatona na VI Sobór Powszechny do Konstantynopola. Przywiózł do Rzymu dokumenty soborowe i zatwierdzenie elekcji Leona II. W chwili wyboru na papieża był archidiakonem. Wyboru papieża Jana V dokonano w bazylice św. Jana na Lateranie.

Papież elekt zamieszkał w Pałacu Laterańskim, oczekując na zatwierdzenie swego wyboru przez egzarchę Rawenny.

Papież Jan V zapoczątkował pontyfikaty papieży „wschodnich”, którzy w latach 685 – 752 kierowali Stolicą Apostolską. Duchowieństwo pochodzenia syryjskiego i greckiego objęło szereg wpływowych urzędów, był to wynik napływu do Europy ludności z zajętych przez Arabów ziem Egiptu i Syrii.

Grekę wprowadzono na powrót do liturgii Kościoła rzymskiego: zaznaczył się wpływ sztuki i architektury bizantyjskiej.

Jan V zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra.