82

 

 

Św. Benedykt II

 

684-685

 

BENEDYKT II

SAVELLI

26 czerwca 684 – 8 maja 685

RZYMIANIN

 

Benedykt jako chłopiec był włączony do stanu duchownego, uczył się w papieskiej schola cantorum, otrzymał wszystkie święcenia, a w chwili wyboru na papieża był prezbiterem.

Po śmierci Leona II został wybrany na następcę św. Piotra. Prawie rok oczekiwał na zatwierdzenie swojego wyboru przez bizantyjskiego cesarza Konstantyna IV Pogonatusa, zanim został konsekrowany.

Papież Benedykt II aprobował postanowienia VI Soboru Powszechnego w Konstantynopolu przeciwko monoteletom. Cesarz Konstantyn IV na prośbę Benedykta II wyraził zgodę, aby w przyszłości wybór papieża był zatwierdzony przez egzarchę w Rawenne, a nie przez Konstantynopol. Papież Benedykt II zdołał nakłonić episkopat hiszpański do zatwierdzenia dekretu przeciwko monoteletom na XIV synodzie w Toledo w 684 r. Papież Benedykt II przywrócił prawo azylu w kościołach. Odrestaurował i wyposażył wiele świątyń.

Benedykt II zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra.

Kościół czci Benedykta II jako świętego w liturgii 7 maja.