80

 

 

Św. Agaton

 

678-681

 

AGATON

27 czerwca 678 – 10 stycznia 681

SYCYLIJCZYK

 

Agaton pochodził z rodziny greckiej zamieszkałej na Sycylii.

Po śmierci Donusa wybrany na papieża, został zatwierdzony przez egzarchę Rawenny.

Cesarz Konstantyn IV Pogonatus wysłał list do Agatona nazywając go „papieżem ekumenicznym” i proponując przywrócenie unii obu Kościołów, oraz odbycie soboru w Konstantynopolu w sprawie monoteletyzmu.

Papież Agaton chciał uzyskać od cesarza zrzeczenie się przywileju zatwierdzania wyboru papieża, ale doprowadził do zakończenia schizmy z Kościołem w Rawennie.

Obrady VI Soboru Powszechnego, odbywały się w Konstantynopolu w pałacu cesarskim pod kopułą – trullos, skąd nazwa – pierwszy sobór trullański (7 listopada 680 – 16 września 681). Cesarz Konstantyn IV Pogonatus wziął udział w obradach.

Monoteletyzm i jego propagatorzy zostali potępieni. Cesarz został okrzyknięty opiekunem Kościoła, egzegetą zasad wiary, rola cesarza w Kościele została w pełni potwierdzona. Agaton zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra.

Kościół Wschodni i Zachodni czci Agatona jako świętego w liturgii 10 stycznia.