76

 

 

Św. Eugeniusz I

 

654-657

 

EUGENIUSZ I

10 sierpnia 654 – 2 czerwca 657

RZYMIANIN

 

Eugeniusz był synem Rufiniana. Po aresztowaniu papieża Marcina I przez cesarza Konstansa II, Rzymianie – zarówno duchowni jak i świeccy – nie chcieli dobrowolnie dokonać wyboru nowego następcy św. Piotra. Ulegli naciskom cesarza i wybrano Eugeniusza, który wzbraniał się przed przyjęciem tej godności. Choć jego wybór odbył się 10 sierpnia, 654 r., on sam uważał się za papieża dopiero od dnia śmierci Marcina I to jest od 16 września 655 r.

Papież Eugeniusz I wysłał list do cesarza Konstansa II w sprawie monoteletyzmu, a także dla nawiązania stosunków z dworem cesarskim. Zamiast jedności z Konstantynopolem, o co zabiegał Eugeniusz I, doszło do powtórnej schizmy albowiem zaproponowana przez patriarchę Konstantynopola Piotra (654 – 666) kompromisowa formuła uznająca istnienie w każdej z natur Jezusa Chrystusa boskiej i ludzkiej, odrębnej woli, a jednocześnie podkreślająca, że jako osoba i hipostaza Jezus posiadał tylko jedną wolę. Według tej koncepcji Jezus posiadał trzy wole. Odrzucono te poglądy w Rzymie, a cesarz Konstans II osobiście dotknięty planował uwięzienie papieża Eugeniusza I.

Eugeniusza I zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra.

Kościół czci Eugeniusza I jako świętego w liturgii 2 czerwca.