74

 

 

Teodor I

 

642-649

 

TEODOR I

24 listopada 642 – 14 maja 649

GREK

 

Teodor był synem biskupa Teodora, urodził się w Jerozolimie. Teodor przybył do Rzymu uciekając przed najazdem Arabów na Jerozolimę. Po śmierci Jana IV został wybrany na papieża, zatwierdzony przez egzarchę Rawenny i konsekrowany. Jednym z pierwszych aktów papieża Teodora był list skierowany do cesarza Konstansa II (641 – 668) z zapytaniem, dlaczego Ekthesis nadal obowiązuje, pomimo odrzucenia go przez Jana IV i cesarza Herakliusza. Cesarz Konstans II wycofał swoje poparcie dla monoteletystycznej formuły wiary sformułowanej w edykcie Ekthesis, w zamian cesarz zażądał uznania edyktu Typos. Postawa cesarza nie znalazła uznania ani u zwolenników doktryny ortodoksyjnej ani u monoteletów.

Za pontyfikatu Teodora I, cesarz bizantyjski Konstans II, utracił na rzecz Arabów Syrię i Egipt. Patriarcha Konstantynopola był jedynym patriarchą Wschodu pod rządami chrześcijańskiego władcy.

Teodor I zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra.