71

 

 

Honoriusz I

 

625-638

 

HONORIUSZ I

27 października 625 – 12 października 638

ITALCZYK

 

Honoriusz był synem arystokraty, konsula Petroniusza, pochodził z Kampanii.

Został wybrany na papieża i konsekrowany po dwóch dniach od śmierci Bonifacego V. Jego wybór zatwierdził w imieniu cesarza Herakliusza Izaaka (625 – 643) egzarcha Rawenny.

Papież Honoriusz I rządził Kościołem, wzorując się na Grzegorzu I Wielkim, którego był uczniem.

Papieżowi Honoriuszowi I udało się zlikwidować schizmę szerzącą się w Istrii, powstałą na skutek potępienia Trzech Rozdziałów. Papież przejął wszystkie sprawy administracji dotyczące Italii. Zarządzał majątkami kościelnymi, czerpiąc z nich dochody na budowę i całkowitą restaurację kościołów w Rzymie oraz ufundowanie klasztoru św. Andrzeja i św. Bartłomieja w pobliżu Lateranu. Nadał przywilej egzempcji opactwu w Bobbio w Apeninach, wyjmując klasztor spod jurysdykcji biskupiej z wyjątkiem jurysdykcji papieża. Przywilej tej egzempcji jest pierwszym przypadkiem odnotowanym w źródłach kościelnych.

Za pontyfikatu Honoriusza I w 628 r. cesarz Herakliusz rozgromił Persów i odzyskał relikwie Krzyża św., które umieścił uroczyście w relikwiarzu w Jerozolimie.

Na listy papieża Honoriusza I do patriarchy Konstantynopola Sergiusza I (610 – 638)powoływali się monofizyci w sporach o naturę Chrystusa. Dawało to podstawę do dwuznacznego interpretowania postawy papieża w stosunku do poglądów monoteletyzmu.

VI Sobór Powszechny w Konstantynopolu (680 – 681) potępił monoteletyzm, a tym samym papieża Honoriusza I.

Papież Leon II (682 – 682) zatwierdził uchwały soboru, zarzucając Honoriuszowi I sprzeniewierzenie się nauce apostolskiej; następnie jednak uznał, że papież Honoriusz I był winny tylko zaniedbania przez swą niezbyt precyzyjną odpowiedź, ale nie wypowiedział się za doktryną monoteletyzmu. Kolejni papieże w odmawianej formule wiary odrzucali  monoteletyzm „uznany” przez papieża Honoriusza I.

„Niefortunne” sformułowanie papieża Honoriusza I były pretekstem do dyskusji o nieomylności wypowiedzi papieskich.

Honoriusz I zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra.