67

 

 

Bonifacy III

 

607

 

BONIFACY III

19 lutego – 12 listopada 607

RZYMIANIN

 

Bonifacy urodził się w Rzymie, w rodzinie pochodzenia greckiego.

Bonifacy dei Catadioci był od 603 r. apokryzjariuszem Grzegorza I na dworze cesarza Bizancjum Fokasa (602 – 610). Bonifacy na papieża został wybrany 23 grudnia 606 r. po dziesięciomiesięcznym wakansie, a zatwierdzony został jego wybór na papieża dopiero w lutym następnego roku. Bonifacy III uzyskał od cesarza Fokasa dekret uznający biskupa Rzymu za zwierzchnika wszystkich Kościołów chrześcijańskich. Przeciwstawiało się to tytułowi patriarchy ekumenicznego używanemu przez patriarchę Konstantynopola.

Za pontyfikatu Bonifacego synod rzymski wydał dekret nakładający klątwę na każdego, kto odważyłby się proponować następcę papieża lub biskupa za ich życia i przed upływem trzeciego dnia po ich śmierci. Wybór papieża nie może być niczym ograniczony.

Bonifacy III zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra.