62

 

 

Jan III

 

561-574

 

Jan III

Katelinus

17 lipca 561 – 13 lipca 574

RZYMIANIN

 

Katelinus, syn rzymskiego senatora Anastazjusza.

Po śmierci Pelagiusza I został wybrany na papieża przez duchowieństwo Rzymu. Czekał cztery miesiące na zatwierdzenie swojego wyboru przez cesarza Justyniana I, zanim został konsekrowany. Przyjął imię Jan III. Pontyfikat Jana III przypada na czas inwazji Longobardów na Italię. Ze względów bezpieczeństwa papież Jan III poprosił o pomoc Narsesa (478 – 568) znienawidzonego przez ludność generała cesarskiego, który ściągał podatki. Wywołało to rozruchy w Rzymie i papież Jan III musiał opuścić Rzym. Zamieszkał przy kościele SS. Tiburtine e Valeriana na cmentarzu Praetextatus przy Via Appia sprawując wszelkie posługi duszpasterskie, włącznie z konsekracją biskupów. Papież mieszkał poza Rzymem do czasu śmierci Narsesa. W ten sposób papież Jan III uniknął udziału w sporach politycznych.

Papież Jan III przywrócił Stolicy Apostolskiej zerwane sporem o trzy Rozdziały kontakty kościelne z Rawenną, Mediolanem i biskupstwami w Afryce.

Jan III konsekrował rzymską bazylikę SS. Filippo e Jacopo (obecnie SS. Apostoli), którą kazał ozdobić mozaikami i obrazami.

Jan III zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra.