55

 

 

Dioskur

 

530

 

DIOSKUR

22 września – 14 października 530

Grek

 

            Dioskur był diakonem w Aleksandrii, zwalczał monofizytyzm. W nieznanych okolicznościach uciekł do Rzymu przed panującymi w Egipcie monofizytami. Dzięki wykształceniu i biegłej znajomości języka greckiego zajął poczesne miejsce wśród duchowieństwa rzymskiego.

            W 506 r. Dioskur został wysłany przez papieża Symmacha do ostrogockiego króla Italii Teodoryka Wielkiego (493-526) przebywającego Rawennie, Dioskur przyczynił się do zakończenia schizmy akacjańskiej.

            Dioskur został wybrany na papieża przez większość duchowieństwa rzymskiego i w tym samym dniu konsekrowany w bazylice św. Jana na Lateranie. Mniejszość wybrała Bonifacego, którego umierający papież Feliks IV wyznaczył na swego następcę. Śmierć Dioskura po 22 dniach od konsekracji, zakończyła schizmę.

            Miejsce pochowania Dioskura nie jest znane.