53

 

 

Św. Jan I

 

523-526

 

JAN I

13 sierpnia 523 – 18 maja 526

Italczyk

 

Jan był synem Konstantyna, pochodził z Toskanii. Był diakonem rzymskim. Po śmierci Hormizdasa został wybrany na papieża przez większość elektoratu dążącą do pojednania Rzymu z Kościołem wschodnim i cesarzem. Papież Jan I w 525 r. Ustanowił ROK KOŚCIELNY na podstawie obliczeń Dionizego Małego (470-556). Rok Kościelny rozpoczyna się w dniu Wielkanocy, zgodnie z aleksandryjskim zwyczajem, który został przyjęty w Rzymie. Rozpoczęto praktykę liczenia lat od narodzin Jezusa Chrystusa, nazywając erą chrześcijańską – Anno Domimi lub erą dionizyjską. Cesarz Justynian I (518-527) rozpoczął prześladowania arian w tym także Gotów wyznania ariańskiego. Takie postępowanie zaniepokoiło króla Italii Teodoryka, który sam był Gotem i arianinem.

Papież Jan I dla dobra katolików zachodnich podjął się misji u cesarza bizantyjskiego, aby zakończyć prześladowanie arian.

Papież Jan I wybrał się do Konstantynopola stolicy cesarstwa bizantyjskiego gdzie witano go bardzo uroczyście jako następcę św. Piotra. Cesarz Justynian I wyraził zgodę jedynie na zwrot kościołów arianom. Innych ustępstw nie udało papieżowi się uzyskać.

Jan I był pierwszym papieżem, który opuścił Italie i przybył na Wschód. Jan I przywiózł z Konstantynopola wiele darów, które rozdzielił między rzymskie bazyliki. Papież po przyjeździe do Rawenny został przyjęty przez króla z podejrzliwością, że zawarł porozumienie z cesarzem przeciwko niemu. Teodoryk zatrzymał Jana I w Rzymie, gdzie papież zmarł.

Papieża Jana I uważano za męczennika, jego zwłoki przewieziono z Rawenny do Rzymu i pochowano w bazylice św. Piotra 27 maja.

Kościół czci Jana I jako świętego w liturgii 18 maja.

W I K O N O G R A F I I  św. Jan I przedsta­wiany jest w stroju papieża. Jego atrybutem jest więzienie.