51

 

 

Św. Symmach

 

498-514

 

SYMMACH

22listopada 498 – 19 lipca 514

SARDYŃCZYK

 

Symmach był synem Fortunata.

Po śmierci Anastazego II większość duchownych przeciwników Bizancjum, zebranych na Lateranie wybrała na papieża diakona Symmacha. Mniejszość duchownych wraz z grupą senatorów rzymskich zebranych w kościele S. Maria Maggiore dokonała elekcji archi prezbitera Wawrzyńca. Obaj elekci w dniu wyboru zostali konsekrowani na biskupów i obaj zaapelowali do króla ostrogockiego arianina Teodoryka Wielkiego (493 – 526) w Rawennie o rozstrzygnięcie sporu, który z nich jest prawowitym papieżem. Król wychodząc z założenia, że na Stolicy Apostolskiej powinien zasiąść; opowiedział się za Symmachem. Papież Symmach zwołał synod do Rzymu do bazyliki św. Piotra, na którym uznano go za prawowitego papieża i unormowano po raz pierwszy w dziejach Kościoła sposób przeprowadzenia wyboru biskupa Rzymu. Postanowiono, że w przypadku podwójnej elekcji, żaden z kandydatów nie będzie mógł piastować urzędu papieskiego; najpierw miała być osiągnięta jedność, przy czym decydować miała większość. Zabroniono ubiegania się o godność papieską przed śmiercią urzędującego papieża, prawowitego biskupa Rzymu. Mógł on jednak wyznaczyć swego następcy, biskupem Rzymu miał zostać ten, który uzyska większość głosów lokalnego duchowieństwa.

Wawrzyniec ustąpił, podpisał ustawę i został mianowany biskupem Nucerii w Kampanii. Zwolennicy Wawrzyńca nie zrezygnowali z walki o papiestwo dla swojego wybrańca, oskarżyli Symmacha przed królem Italii o zagarnięcie pieniędzy kościelnych w celu uzyskania godności papieskiej, intymne pożycie z kobietą i obchodzenie świt Wielkanocy według starego kalendarza rzymskiego, a nie aleksandryjskiego.

Dla rozstrzygnięcia oskarżeń zebrał się synod 23 października 502 r., który uznał, że papież nie może być sądzony przez żaden sąd złożony z ludzi, osąd należy zostawić Bogu. Symmacha uznano za prawowitego papieża by uzasadnić decyzję synodu, posłużono się przekazami ustnymi z czasów papieża Sylwestra I, które ujęto w formy dokumentów prawa. Stwierdzały one, że Stolica Apostolska nie może być przez nikogo sądzona.

Król Teodoryk niezadowolony z werdyktu synodu pozwolił Wawrzyńcowi przebywającemu w Rawenne na powrót do Rzymu. Symmach został uwięziony w bazylice św. Piotra. Dopiero po czterech latach usunięto z Rzymu Wawrzyńca i jego zwolenników a papież Symmach odzyskał kościoły i majątki papieskie. Symmach był pierwszym papieżem, który przesłał paliusz francuskiemu biskupowi Arles Cezaremu (502 – 524). Do mszy św. celebrowanej przez biskupa papież wprowadził Gloria in excelsis – Chwała na wysokości. Symmach upiększył bazylikę św. Piotra i zbudował pierwszą prywatną rezydencję papieską na miejscu obecnego pałacu.

Symmach zmarł w Rzymie i został pochowany w portyku bazyliki św. Piotra.

Kościół czci Symmacha jako świętego w liturgii 19 lipca.