50

 

 

Anastazy II

 

496-498

 

ANASTAZY II

24 listopada 496 – 19 listopada 498

RZYMIANIN

 

Anastazy był synem kapłana Piotra i pochodził z rodziny mieszczańskiej.

Za pontyfikatu Gelazego I Anastazy był diakonem.

Po śmierci Gelazego I został wybrany na papieża. Papież Anastazy II podjął działanie, by zakończyć schizmę pomiędzy Kościołem Wschodnim i Zachodnim. Uznał ważność sakramentów udzielonych przez ekskomunikowanego patriarchę Akacjusza (472 – 489) i jego księży, ale domagał się wykreślenia imienia patriarchy z dyptyków. Potępił teorię o dziedziczeniu od rodziców duszy człowieka przez akt urodzenia tzw. Generacjonizm lub traducjonizm. Papież nawiązał kontakt z monofizytą Andrzejem, biskupem Salonik najbardziej zagorzałym zwolennikiem Akacjusza. Taka pojednawcza polityka papieża Anastazego II spowodowała dwuznaczność ocen postawy papieża. Oskarżono go o potajemne sprzyjanie schizmie. Średniowieczna ocena pontyfikatu Anastazego II znalazła odzwierciedlenie w Boskiej komedii Dantego Alighieri (1265 – 1321), w której papież został umieszczony w piekle.

Anastazy II zmarł w Rzymie i został pochowany w portyku bazyliki św. Piotra.