49

 

 

Św. Gelazy I

 

492-496

 

GELAZY I

1 marca 492 – 21 listopada 496

AFRYKAŃCZYK

 

Gelazy był synem Waleriusza. Za pontyfikatu Feliksa III był archidiakonem. Po śmierci Feliksa III wybrano go na papieża. Gelazy I obejmując tron św. Piotra nie dopełnił formalności powiadomienia cesarza o swoim wyborze i nie poprosił go o zatwierdzenie. Cesarz Anastazjusz I (491 – 518) wyraził swój protest. W odpowiedzi Galazy I wyraził pogląd o dwuwładzy nad światem,, uświęcona władza biskupów” i ,,władza królewska”, pierwsza władza skupiona w osobie papieża, druga w osobie cesarza. Każda władza powierzona jest przez Boga i każda jest w swoim zakresie suwerenna i niezależna, ale władza duchowa jest z natury rzeczy wyższa. „Obowiązek kapłanów jest o tyle większy, że muszą oni zdawać sprawę, nawet i za ziemskich królów, przed trybunałem Boga”. Oznaczało to, że władza papieska jest większa niż cesarska, ponieważ dotyczy spraw ostatecznych. Pogląd ten będzie powodem długotrwałego sporu o prymat między cesarzem a papieżem.

Papież Gelazy I zwalczał monofizytyzm, pelagianizm i pogaństwo. Papież Gelazy I zniósł ostatecznie pogańskie święto Luperkaliów.

Na synodzie rzymskim w 494 r. papież oznajmił, że odzyskanie dla Kościoła dobra będą podzielone między biskupów, duchowieństwo i biednych oraz przeznaczone na budownictwo. Nałożył kary na kapłanów, którzy poza wyjątkową koniecznością święcili oleje i wyświęcali subdiakonów i akolitów. Na kolejnym synodzie w Rzymie 13 maja 495 r. przypomniał o prymacie rzymskiej stolicy biskupiej w świecie chrześcijańskim i jako pierwszy papież nazwał siebie i był nazywany „Namiestnikiem Chrystusa”.

Papież uważał, że w kościołach obowiązuje prawo azylu. Gelazy I rozpowszechnił zredagowane przez siebie na nowo starorzymskie wezwanie Kyrie eleison, nazwane „Błaganiem Gelazego” i wprowadził je do liturgii mszy św. napisał modlitwy i prefacje mszalne, które zachowały się w tzw. Sacramentarium Leonianum z początku VII w. Gelazy I zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice św. Piotra.

Kościół czci Gelazego jako świętego w liturgii 21 listopada.