48

 

 

Św. Feliks III

 

483-492

 

FLIKS III

tac. felix - szczęśliwy, przynoszący szczęście

13 marca 483 – 1 marca 492

RZYMIANIN

 

Feliks pochodził z arystokratycznego rzymskiego rodu Anicjuszów, był synem duchownego Feliksa z Fascioli. Sam Feliks był żonaty i miał dwoje dzieci, jego prawnukiem był papież Grzegorz I (590 – 604).

Papież Feliks III wysłał oficjalne powiadomienie o swoim wyborze do cesarza Wschodu Zenona Izauryjczyka.

Papież Feliks III nałożył anatemę na patriarchę Konstantynopola Akacjusza (472 – 489), występując przeciwko szerzącemu się na Wschodzie monofizytyzmowi równocześnie ostrzegał cesarza przed wtrącaniem się do spraw Kościoła. Patriarcha Konstantynopola Akacjusz wykluczył papieża Feliksa III ze wspólnoty Kościoła oraz nakazał usunąć imię papieża ze wszystkich dyptyków. Tak powstała pierwsza schizma religijna, rozłam między Kościołem wschodnim a zachodnim.

Feliks III zwołał synod do Lateranu 13 marca 487 r. na którym dyskutowano sprawę ludzi świeckich i duchownych, oraz biskupów, którzy zgodzili się na powtórny chrzest dokonany przez arian w obliczu prześladowań Kościoła afrykańskiego przez Wandalów.

Ustalono, że osoby ze święceniami mogły być przyjęte do wspólnoty jedynie w obliczu śmierci a inne po odbyciu wieloletnich kar kościelnych. Feliks III zmarł w Rzymie i został pochowany w krypcie rodzinnej w bazylice św. Pawła.

Kościół czci Feliksa III jako świętego w liturgii 1 marca.