41

 

 

Św. Zozym

 

417-418

 

ZOZYM

18 marca 417 – 26 grudnia 418

GREK

 

Zozym był synem Abrahama. Został wybrany na papieża dzięki biskupowi Arles Patroclusowi (412 – 426). Pierwszym aktem wydanym przez papieża Zozyma było nadanie Patroclusowi wikariatu apostolskiego obejmującego całą Galię.

Papież Zozym w dobrej wierze interweniował w obronie pelagian dopóki cesarz Honoriusz nie skazał „burzycieli pokoju” na banicję. W Rzymie część duchowieństwa wystąpiła przeciwko papieżowi Zozymowi i odwołała się do cesarza.

Zozym zmarł w Rzymie i został pochowany w bazylice S. Lorenzo fuori le Mura przy drodze do Tivoli.

Zozym był pierwszym świętym papieżem, którego pamięci Kościół nie uczcił w liturgii.

Obecnie Kościół czci Zozyma jako świętego w liturgii 26 grudnia.