26

 

 

Św. Feliks I

 

269-274

 

FELIKS I

3 stycznia 269 – 30 grudnia 274

RZYMIANIN

 

Feliks był synem rzymskiego mieszczanina Konstantyna.

Tradycja chrześcijańska przypisuje Feliksowi I usankcjonowanie zwyczaju odprawiania Mszy św. na grobach męczenników i wymieniania ich w kanonie Mszy św.

List od biskupów z synodu w Antiochii skierowany do papieża Dionizego, który potępił poglądy Pawła z Samosady, biskupa Antiochi za błędy trynitarskie i zawiadamiał o złożeniu go z urzędu miejscowego biskupa i wyborze na jego miejsce Domnusa I dotarł di rąk nowego papieża Feliksa I, który przyczynił się do usunięcia Pawła z Samosaty.

Pawła z Samosaty okupował budynki kościelne w Antiochii aż do czasu, gdy cesarz Aurelin (270 – 275) rozkazał go uwięzić i przekazać okupowane kościoły tym, którzy utrzymują kontakt z biskupami Italii i Rzymem. Fakt ten podkreślił szczególną rolę Biskupa Rzymu w Kościele.

Feliks I zmarł w Rzymie i został pochowany w krypcie papieskiej w katakumbach św. Kaliksta.

Kościół czci Feliksa I jako świętego w liturgii 30 maja.