21

 

 

Św. Korneliusz

 

251-253

 

KORNELIUSZ

lać. pochodzący z rodu Cornelia; cormu - róg

marzec 251 – czerwiec 253

RZYMIANIN

 

Korneliusz był synem Kastjusza z rodu Cornelia. Został wybrany na papieża dopiero w rok po śmierci fabiana ze względu na prześladowania przez cesarza Decjusza. W tym okresie zarządzali Kościołem wspólnie duchowni, których rzecznikiem był prezbiter Nowacjan. Gdy prześladowania ustały, wybór większości padł na Korneliusza, a nie jak się spodziewał Nowacjan na niego. Mniejszość gminy ogłosiła w tym czasie papieżem Nowacjana. Między papieżem Korneliuszem a antypapieżem Nowacjanem odżyła dyskusja na temat pokuty ludzi „upadłych”, lapsi. Synod rzymski w 251 potępił Nowacjana i wyłączył go ze wspólnoty kościelnej.

Po raz pierwszy w historii Kościoła, Korneliusz wymienił wszystkie stopnie duchowieństwa rzymskiego. Kościół w Rzymie liczył :

-         46 kapłanów

-         7 diakonów

-         7 subdiakonów

-         42 akolitów

-         52 egzorcystów

-         lektorów

-         ostiariuszy

 

Gmina chrześcijańska w Rzymie liczyła wówczas, jak się przypuszcza, ok. 10 tysięcy wiernych.

Po 12-letnim pontyfikacie, Korneliusz został zesłany przez cesarza Trebonaniusa Gallusa do Rzymu i pochowano w krypcie S. Lucina w katakumbach św. Kaliksta.

Napis na grobie Koreneliusza jest pierwszym epitafium papieskim napisanym po łacinie.

Kościół czci Korneliusza jako świętego w liturgii 16 września.

W   IKONOGRAFII  św. Korneliusz przedstawiany jest w stroju papieskim z paliuszem, czasami w tiarze. Jego atrybutami są: korona w ręku, gałązka palmowa, miecz, róg, tiara.