18

 

 

Św. Poncjan

 

230-235

 

 

PONCJAN

21 lipca 230 – 28 września 235

RZYMIANIN

 

lać. Pontianus - człowiek pochodzący z Pontu

Poncjan, pochodził z rzymskiego rodu Calpurnia. Pontyfikat Poncjana przypadł na czas kontynuacji schizmy związanej z wyborem antypapieża Hipolita. Papież Poncjan wprowadził do liturgii: Confiteor – spowiadam się, Dominus vobiscum – Pan z wami oraz śpiew psalmuw. Synod rzymski pod przewodnictwem Poncjana potwierdził ekskomunikę filozofa i teologa greckiego Orygenesa ogłoszoną przez synody aleksandryjskie w 230 i 232.

Cesarz Maksymilian Trak zerwał z tolerancją religijną i rozpoczął prześladowanie chrześcijan. Zesłał papieża Poncjana i antypapieża Hipolita wraz z innymi duchownymi na Sardynię. Papież Poncjan jako pierwszy abdykował – prawdopodobnie, aby umożliwić wybór swojego następcy. 28 września 235r. Co jest pierwszą dokładnie zapisaną datą w historii papiestwa w Katalogu Liberiusza z IV w. Pogodzony z Hipolitem zmarł w październiku 235r. Na skutek złych warunków i nieludzkiego traktowania. Ciało Poncjana i Hipolita zostały sprowadzone do Rzymu i pochowane przez papieża Fabiana. Ciało Poncjana pogrzebano w nowych biskupich katakumbach Kaliksa. W 1909 roku w katakumbach św. Kaliksta, w „krypcie papieży", znaleziono grób św. Poncjana z napisem: „Poncjan, biskup, męczennik."

 Kościół czci Poncjana razem z Hipolitem jako świętych w liturgii 13 sierpnia.