15

 

 

Św. Zefiryn

 

198/199-217

 

ZEFIRYN

RZYMIANIN

 

Zefiryn był synem Habundiusa.

Okres pontyfikatu Zefiryna charakteryzował się wzmożonym prześladowaniem chrześcijan. Szczególnie męczeni byli montaniści i marcjoniści, głoszący rychły koniec świata. W Kościele powstała pierwsza poważna schizma.

Bp Sabeliusz (II / III w.) z Libii i Kleomenes rozpowszechniali poglądy monarchiańskie, że Syn Boży i Duch Święty są jedynie mocami Boga Jedynego. Tylko w Jezusie Chrystusie przejawiała się osoba boska. Papież Zefiryn tolerował nauki sabelianow i patripasjonistow, przeciwstawiając je poglądom montanistow. Wywołało to ostrą krytykę biskupów, którzy zarzucali zbytni liberalizm Zefirynowi.

Papież Zfiryn mianował niewolnika Kaliksta (późniejszy papież) opiekunem katakumb i swoim doradcą.

Za pontyfikatu Zefiryna nasiliły się w chrześcijaństwie nadzieje apokaliptyczne – wiara w bliską paruzję – ponowne przyjście Jezusa Chrystusa, szybki koniec świata. Gloryfikowano męczeństwo i celibat.

Ruch eschatologiczny spotkał się z wrogością panującego wówczas cesarza rzymskiego Septymiusza Sewera (146 – 211), który wydał edykt w 202r. Zabraniający obywatelom przyjmowania judaizmu i chrześcijaństwa. Za pontyfikatu Zefiryna poniosly śmierć męczeńską Perpetua i Felicyta. Znaczenie biskupa Rzymu doceniał Orygenes (185 – 254), który podkreślił dominowanie w chrześcijaństwie papieża. Zefiryn zmarł w Rzymie i został pochowany w katakumbach przy Via Appia w pobliżu Katakumb Kaliksta.
Kościół czci Zefiryna jako świętego w liturgii 26 sierpnia.