13

 

 

Św. Eleuter

 

174-189

 

ELEUTER

Eleuteriusz

GREK

 

Eleuter był synem Habundiusa, urodził się w Nikopolis.

Za pontyfikatu Aniceta został diakonem.

Pontyfikat Eleutera to czas pokoju dla chrześcijan i wzrost pozycji Rzymu jako centrum życia chrześcijańskiego. Eleuter odrzucił rozpowszechniony pogląd o żywności nieczystej, uważając każdy pokarm naturalny za nieskażony. Zmarł w dziesiątym roku panowania Kommodusa (180 – 192) to jest w roku 189. Po raz pierwszy jako męczennik został wspomniany w roku 858. Kościół lokalny czcił Eleutera jako męczennika 26 maja.