10

 

 

Św. Pius I

 

142-155

 

 

PIUS I

ITALCZYK

 

Pius był synem Rufina, pochodził z Akwilei z rodziny plebejskiej.

Był bratem Hermasa , dawnego niewolnika, autora wizjonerskiego wezwania do pokory „Pasterz”. Dzieło to zawiera aluzje do sporów na temat znaczenia przywódców kościoła, co wskazuje na rzeczywistą instytucję biskupa monarchicznego w Rzymie.

Pontyfikat Piusa I przebiegał na dyskusjach z gnostykami. Papież Pius I przewodniczył synodowi prezbiterów w Rzymie w lipcu 144 r., który wykluczył z kościoła Marcjona z Pontu, albowiem usiłował on nakłonić prezbiterów Rzymu do odrzucenia Starego Testamętu i ograniczenia kanonu ksiąg świętych do Ewangelii Łukasza i Listów Pawła, głosił też gnostycyzm i doketyzm.

Za czasów Piusa I Rzym stał się centrum świata chrześcijańskiego.

Papież przyjmował wybitne osobistości świata chrześcijańskiego tego okresu: filozofa i apologetę Justyna zw. Męczennikiem i Polikarpa biskupa Smyrny.

Pius I zmarł w Rzymie. Kościół czci Piusa I jako męczennika w liturgii 11 lipca.