8

 

 

Św. Telesfor

 

125-136

 

 

TELESFOR

GREK

 

Telesfor był pustelnikiem – anachortą. Jego pontyfikat trwał 11 lat.

Tradycja chrześcijańska przypisuje mu wprowadzenie 7- tygodniowego postu przed Wielkanocą i śpiewu Gloria in excelsis – chwała w czasie nocnej mszy św. W święto Bożego Narodzenia.

Tradycja chrześcijańska podaje wiadomość o męczeńskiej śmierci Telesfora w Rzymie, w okresie końcowego panowania cesarza Hadriana. Telesfor jest jedynym papieżem drugiego wieku, którego męczeństwo zostało wiarygodnie potwierdzone.

Kościół czci Telesfora jako świętego męczennika w liturgii 5 stycznia.