3

 

 

Św. Anaklet I

 

79-91

 

ANAKLET I

KIetus

RZYMIANIN – GREK

gr. kletus - wybrany, wezwany

Św. Klet (Anaklet I), papież, mę­czennik.

Anaklet był synem Antiocha. Wiadomości o Anaklecie są niepewne. Jedni uważają go za Greka, inni sugerują, że został Kletus pomylony z Anicetem późniejszym papieżem. Za jego pontyfikatu w imperium rzymskim po raz kolejny rozpoczęto prześladowanie chrześcijan. Tradycja chrześcijańska zachowana w kościele, przypisuje Anakletowi ustanowienie 25 prezbiterów w Rzymie i zbudowanie nagrobka w miejscu pochowania Piotra.

Święty Euzebiusz (zm. 340) stwierdził, że Anaklet umarł w 12 roku panowania Domicjana. Anaklet zmarł w Rzymie. Katalog Liberiusza z IV w, i Liber Pontyficalis z VI w. błędnie rozróżniają dwóch papieży:

Kleta i Anakleta, Klet to skrócona forma pełnego imienia Anaklet. Został umęczony za ce­sarza Domicjana. Kościół lokalny czci Anakteta I jako świętego w liturgii 26 kwietnia.