II Niedziela Wielkiego Postu
 

 17.III.2019rok

.

W Kościele w Polsce obchodzimy w II niedzielę wielkopostną „Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami”.   Jej hasło: „Misjonarze mocą Ducha”, podkreśla prawdę, że misje są sprawą wiary, a głoszenie Ewangelii dokonuje się dzięki   łasce Bożego Ducha.    Dziś mamy sposobność, by modlitwą i darem serca wesprzeć Kościół w krajach misyjnych.   Modlitwą, cierpieniem w intencji misji  wyrażamy braterską solidarność z 2004 naszymi misjonarkami i misjonarzami, którzy głoszą Ewangelię i dają świadectwo miłości Boga i bliźniego w 99 krajach misyjnych. Miejmy dla misjonarzy serca pełne miłości.
 

1. Wpatrzeni w Ukrzyżowanego, który dla nas wyrzekł się wszystkiego i złożył w ofierze swoje życie, z ochoczym sercem podejmujmy trud dobrowolnego umartwienia, jako wynagrodzenie za grzechy nasze i naszych bliźnich. Zróbmy dobre postanowienia, powstrzymujmy się od udziału w głośnych rozrywkach, od spożywania napojów alkoholowych, palenia, aby w ten sposób wynagrodzić Panu Bogu grzechy pijaństwa, rozwiązłości, nieuczciwości i wszelki brak pokory. Nie zapominajmy, że Wielki Post jest czasem powagi, pokuty i modlitwy. Niech go nie zakłócą huczne spotkania czy imprezy rozrywkowe. Rodzice i Wychowawcy, z większą troską spójrzcie w tym czasie na swoje dzieci. To na Was spoczywa obowiązek dobrego wychowania młodego pokolenia, także w duchu tradycji i naszej polskiej pobożności.

2. Niech cząstką przeżywanego przez nas czasu Wielkiego Postu będzie nabożne uczestnictwo w Drodze Krzyżowej w piątek dla dzieci o godz.17.30 a dla dorosłych w piątek o godz.9.00 i 18.00. Dla młodzieży i studentów o godz. 20.00. Niedzielne popołudnia Wielkiego Postu zarezerwujmy dla uczestnictwa w pasyjnym rozważaniu Męki Pańskiej podczas Gorzkich Żali. Zapraszamy we wszystkie niedziele Wielkiego Postu na godz. 16.00.

3.Okres Wielkiego Postu to także czas spowiedzi św. wielkanocnej - dobrze przygotowanej i przeprowadzonej. Kartki do spowiedzi św. otrzymać można w biurze w godzinach urzędowania i w zakrystii przed i po Mszy św. 

4. Zgodnie z zachętą ks. bp Jana Tyrawy w czasie Wielkiego Postu pragniemy jako diecezja bydgoska wesprzeć zakończenie budowy szkoły w Czadzie w Afryce. Przy relikwiach Św. Siostry Faustyny stoi skarbonka na ofiary – wielkopostną jałmużnę przeznaczoną na ten cel.

5. We wtorek 19 marca przypada   Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Patrona Kościoła Powszechnego. Zachęcamy do uczczenia Św. Józefa. Na Eucharystię zapraszamy do naszej parafialnej świątyni o godz. 8:30 i 18:30.

6. W tym roku po raz dziesiąty  a w naszej parafii po raz piąty wiele tysięcy wiernych podejmuje trud nocnej wędrówki połączonej z rozważaniem męki Chrystusa. Ekstremalna Droga Krzyżowa jest szczególną inicjatywą pozwalająca oderwać się od codziennych spraw, w ciszy i samotności rozmawiać z Bogiem. Bliższe informacje na temat tej formy Drogi krzyżowej na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej (www.edk.org.pl). W naszej Bazylice rozpoczęcie  EDK 12 kwietnia br. Mszą Świętą o godz. 21.00,   po czym wymarsz na trasę do Torunia do parafii św. Józefa.   Zaprasza Lider EDK Bydgoszcz ks. Wojciech Retman.

7.  Wspólnota neokatechumenalna zaprasza do modlitwy brewiarzowej na laudesy od poniedziałku do piątku w kaplicy o godz. 6.15 rano.

8. Ruszyły już zapisy na II Forum charyzmatyczne diecezji bydgoskiej. Tegoroczne Forum odbędzie się dniach 25 i 26.05 w hali Artego Arena. Głównymi gośćmi będą O. Antonello Cadeddu i ks. Dominik Chmielewski. Zapisy na stronie internetowej: www.forumbydgoszcz.pl. Szczegóły na plakacie w kruchcie kościoła. 

9. Prosimy liderów naszych wspólnot o zabranie z zakrystii materiałów z Sejmiku Parafialnego.

10. Zachęcamy do nabycia Przewodnika Katolickiego.  W najnowszym numerze wiele ciekawych artykułów: bezpośrednio po zakończeniu II wojny wyrażano uznanie dla postawy Piusa XII jako tego, który chronił Żydów przed zagładą, skąd więc wzięła się czarna legenda tego papieża, Edukacja seksualna – tak, ale jaka; Kurier, czyli jak popkulturowo opowiadać o polskiej historii oraz św. Rita od mediacji. Zachęcamy do lektury.

11. Za tydzień w III Niedzielę Wielkiego Postu rozpoczną się tegoroczne rekolekcje wielkopostne dla dorosłych Parafian. Nauki wygłosi dla nas   w tym roku   Ks. bp Jacek Kiciński z Wrocławia. Hasło rekolekcji to „W mocy Bożego Ducha, odnowić w sobie łaskę wiary”. Szczegółowy plan rekolekcji parafialnych podamy za tydzień.

12. Zmarli: śp. Śp. Łucja Górska, lat 92, zamieszkała przy ul. Fieldorfa „Nila” 2; Śp. Łucjana Wandowska, lat 86, zamieszkała przy ul. Sucharskiego 4; Śp. Krystyna Chrobotek, lat 81, zamieszkała przy ul. Okrzei 2; Śp. Andrzej Paradowski, lat 66, zamieszkały przy ul. Witeckiego 2; Śp. Kazimiera Kołtuniak, lat 102, zamieszkała przy ul. Łabendzińskiego 4.

13. Wszystkim naszym parafianom życzymy, by dzisiejsza II Niedziela Wielkiego Postu i obecny tydzień były okresem   umacniania wiary i ufności Chrystusowi, „który za nas cierpiał rany i śmierć podjął krzyżową”. 


BAZYLIKA  KALWARII BYDGOSKIEJ
SANKTUARIUM  KRÓLOWEJ  MĘCZENNIKÓW – KALWARIA  BYDGOSKA - GOLGOTA  XX  WIEKU

85-796  Bydgoszcz, ul. Gen.M.Bołtucia 5; ;  tel.052 323 48 33;
 
www.mbkm.pl parafia@mbkm.pl