Parafia Matki Boskiej Królowej Męczenników w Bydgoszczy
MENU

Strona główna

  Varia

 
 
 

 

 
WYSZUKIWARKA
 
 

admin:    wojczak@plusnet.pl
Gadu-Gadu - statusgadu-gadu
 

PRYMAS_POLSKI
  Dodano 2009-08-31

Glemp Józef

kardynał, arcybiskup metropolita warszawski. Prymas Polski, legat urodzony, przewodniczący Rady Stałej i Konferencji Episkopatu Polski, kustosz relikwii św. Wojciecha, przewodniczący II Synodu Plenarnego, ordynariusz wiernych obrządku wschodniego nie mających w Polsce własnego ordynariusza, członek watykańskiej Kongregacji dla Kościołów Wschodnich, Papieskiej Rady „lustitia et Pax" i Papieskiej Rady ds. Kultury; honorowy przewodniczący Międzynarodowych Spotkań „Uomini e Religioni", wielki kanclerz Akademii Teologii Katolickiej i Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie; ur. 18 grud­nia 1929, Inowrocław, w rodzinie robotniczej; doktor oboj­ga praw, adwokat Roty Rzymskiej. Nagrody, odznaczenia, tytuły: doktor honoris causa: Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, Villanova University (USA), Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, University of Santo Tomas w Manili (Filipiny), Universita degli Studi di Bari (Włochy), Seton Hali University w South Orange NJ (USA), Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, Loyola University of Chicago (USA);

Baliw Wielkiego Krzyża Honoru i Dewocji Zakonu Mal­tańskiego, Wielki Przeor Zwierzchnictwa Polskiego Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie, honorowy członek Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej, honorowy obywatel m.in. Inowrocławia, Mogilna, Żnina, Darłowa, Miechowa, Lidzbarka Warmińskiego, Castel SanfElia i Codroipo (Włochy).

Studia: 1950-1956 - Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie i Arcybiskupie Seminarium Du­chowne w Poznaniu, 1958-1964 - Papieski Uniwersytet Laterański, Papieski Uniwersytet Gregoriański, Studium Rotalne, Studium Administracji Kościelnej przy Kongregacji Soboru.

Świecenia kapłańskie: 25.05.1956, Gniezno (z rak bp. Franciszka Jedwabskiego).

Nominacje biskupie: 04.03.1979 (biskup warmiński), 07.07.1981 (arcybiskup-metropolita gnieźnieński i war­szawski, Prymas Polski).

Sakra biskupia: 21.04.1979, Gniezno (z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego).

Dewiza biskupia: „Caritati in iustitia" („Przez sprawiedliwość ku miłości").

Ingresy: 29.04.1979, Olsztyn; 06.05.1979, Frombork; 13.09.1981, Gniezno; 24.09.1981, Warszawa.

Kreowany kardynałem prezbiterem Świętego Kościoła Rzymskiego: 02.02.1983 (przez papieża Jana Pawia II); kościół tytularny: Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu.

Służba w Kościele: 1956 - pomoc duszpasterska w Mogilnie, 1956-1957 - kapelan sióstr dominikanek w Mielżynie i katecheta w Ruchocinku i Witkowie, 1957 - kapelan sióstr Sacre Coeur w Polskiej Wsi, 1957-1958 - wikariusz w parafii Wniebowzięcia NMP i prefekt w liceum pedagogicznym w Wągrowcu, 1958 - wikariusz w parafii Podwyższe­nia Świętego Krzyża w Miasteczku Krajeńskim, 1964-1967

- sekretarz w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, 1965-1967 - notariusz w Kurii Me­tropolitalnej Gnieźnieńskiej i notariusz, a następnie także obrońca węzła małżeńskiego (do 1970) w Trybunale Metro­politalnym w Gnieźnie, 1967-1979- referent w Sekretariacie Prymasa Polski w Warszawie, sekretarz i kapelan kard. Stefana Wyszyńskiego na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej, 1968-1979 - asystent na Wydziale Prawa Kanonicz­nego ATK, pomoc duszpasterska w kościele św. Marcina i V kościele akademickim św. Anny w Warszawie, 1970-1978 konsultor w Trybunale Prymasowskim Gnieźnień­skim dla spraw „dispensationis super matrimonio rato et bob consummato", 1970-1979 - duszpasterz warszawskich prawników, 1975-1979 - sekretarz Komisji Episkopatu ds. Instytucji Polskich w Rzymie, członek Komisji Episkopatu ds. Rewizji Prawa Kanonicznego, kurator Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Imienia Jezus, 1976-1981 - sędzia w procesie beatyfikacyjnym sługi Bożego, ks. Władysława Korniłowicza, 1979-1981 -biskup warmiński, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski „Iustitia et Pax" i członek Komisji Episkopatu: ds. Duszpasterstwa Ludzi Pracy, ds. Rewizji Prawa Kanonicznego, ds. Instytucji Polskich w Rzymie, współprzewodniczący zespołu legislacyjnego Ko­misji Wspólnej Rządu i Episkopatu, 1981 - arcybiskup metropolita gnieźnieński (do 1992) i warszawski. Prymas Polski, przewodniczący Rady Głównej Episkopatu (od 1997 - Rady Stałej), przewodniczący Konferencji Episko­patu Polski, 1981 -1997 - przewodniczący Komisji Episkopatu as. KUL i ds. Duszpasterstwa Emigracji.

Publikacje: „De conceptu fictionis iuris apud Romanos", 1974; „Lexiculum iuris romani", 1974; „Przez sprawiedliwość” ku miłości", 1982; „Człowiek wielkiej miary", 1983;

„Kościół na drogach Ojczyzny", 1985; „Chcemy z tego sprawdzianu wyjść prawdomówni i wiarygodni", 1985;

„Kościół i Polonia", 1986; „Umocnieni nadzieją", 1987;

„W tęczy Franków orzeł i krzyż", 1987; „O Eucharystii", 1987; „Nauczanie pasterskie" (4 vol.), 1981-1988; „A wo­łanie moje niech do Ciebie przyjdzie", 1988; „Let my cali corne to you", 1988; „Boże, coś Polskę posłał nad Tamizę", 1988; „Nauczanie społeczne 1981-1986", 1989; „Na dwóch wybrzeżach", 1990; „U przyjaciół Belgów", 1990;

J uwierzyli uczniowie", 1990; „Zamyślenia Maryjne", 1990; „Słowo Boże nad Łyną", 1991; „Tysiąclecie wiary św. Włodzimierza", 1991; „Gniezno - ciągła odnowa", 1991; „Służyć Ewangelii słowem", 1991; „Solidarieta. La Polonia che sogniamo", 1991; „Na Skałce - na opoce", 1991; „Niebo ściągają na ziemię", 1991; „Księża-poeci wobec nowej ewangelizacji", 1991; „Między Ewangelią a konstytucją", 1992; „Na wyspie św. Patryka", 1992; „Idź­my do Betlejem", 1992; „Wartości chrześcijańskie naby­wane pod Kalwarią", 1993; „W blaskach zmartwychwsta­nia", 1994; „Być znakiem miłości", 1994; „Rodzina drogą Kościoła", 1995; „Boskie i cesarskie", 1995; „Idzie, idzie Bóg prawdziwy", 1995; „Le chemins despelerins", 1996;

„Od Kalwarii na drogi Europy", 1997; „Święci idą przez Warszawę", 1997; „Piętnaście lat posługi prymasowskiej", 1997; „Poles - We enter nów the Twenty-first Century!", 1998; „Zachowanie tożsamości narodowej a solidarność międzyludzka", 1998; „Modlimy się w kraju Helwetów", 1998; „Z krzyżem przez dzieje wierzącej Stolicy", 1998.

Ulubione lektury: poezja romantyczna.

Dewiza życiowa: „Caritati in iustitia".

Adres: ul. Miodowa 17/19,00-246 Warszawa; tel. (0-22) 831 21 57,
fax (0-22) 635 87 45

     PARAFIA  MATKI  BOSKIEJ  KRÓLOWEJ  MĘCZENNIKÓW