Parafia Matki Boskiej Królowej Męczenników w Bydgoszczy
MENU

Strona główna

  Varia

 

 

 

 
 

 

 
WYSZUKIWARKA
 
 
 
 

admin:    wojczak@plusnet.pl
Gadu-Gadu - statusgadu-gadu
 

DROGA
  Dodano 2012-03-07

droga neokatechumenalna

 

Początek Drogi Neokatechumenalnej wiąże się z rokiem 1964, w którym to roku hiszpański artysta (Kiko Arguello) poruszony ubóstwem mieszkańców madryckich slumsów, poszedł mieszkać pomiędzy nich, by głosić im Jezusa Chrystusa. W ten sposób powstaje pierwsza wspólnota neokatechumenalna złożona z ludzi, których życie obfitowało w momenty pełne cierpienia, także tego duchowego. Dziś Droga Neokatechumenalna istnieje w diecezjach całego świata (a także na terenach misyjnych) i wraz z takimi ruchami, jak Opus Dei, Focolarini, Odnową w Duchu Świętym i wieloma innymi wpisuje się

 nurt Nowej Ewangelizacji, o której tak często mówił Jan Paweł II. Przekrój społeczny każdej wspólnoty neokatechumenalnej bywa bardzo zróżnicowany i składa się z  ludzi młodych i starszych, ludzi bez wykształcenia, ale i naukowców i lekarzy. Neokatechumenat, to droga nawrócenia, która trwając wiele lat, etap po etapie, stopień za stopniem pozwala odkryć każdemu ochrzczonemu tę miłość, którą obdarza wszystkich ludzi nasz Pan Jezus Chrystus. Miłość, którą doświadcza się w relacji intymnej z Bogiem, i którą neokatechumeni uczą się odczytywać w swoim życiu codziennym, naznaczonym nierzadko trudnymi doświadczeniami. Wszystko po to, by być świadectwem dla zsekularyzowanego i żyjącego w rozpaczy człowieka współczesnego (naszych sąsiadów, ludzi z pracy i ze szkoły, rodziny), dla którego chrześcijaństwo - wspólnotowa jedność i autentyczna miłość - są już tylko abstrakcyjnymi pojęciami w „świecie bez Boga”.

Po wielu latach wspierania działań formatorów Drogi Neokatechumenalnej przez papieża Pawła VI i Jana Pawła II, Droga Neokatechumenalna uzyskała w Watykanie, dnia 29 czerwca 2002, uznanie prawne dekretem Papieskiej Rady do Spraw Świeckich  (oprac. Maciej Bernasiewicz).

11.maja 2008 miało miejsce zatwierdzenie definitywne Statutów Drogi Neokatechumanalnej przez papieża Benedykta XVI. W ten sposób zakończył się proces rozpoczęty w 1997 roku na polecenie papieża  Jana Pawła II, aby nadać Drodze „ formalne zatwierdzenie prawne” i uczynić ją „ powszechnym dziedzictwem Kościoła”.

Statuty Drogi Neokatechumenalnej – (odnośnik w załączeniu)

W naszej parafii działa sześć Wspólnot  Neokatechumenalnych.  Spotkania odbywają się w Domu Katechetycznym.

I Wspólnota na etapie „Wybrania”, w każdą środę i sobotę o godz. 19.30
Prezbiterem wspólnoty jest  ks. proboszcz Jan Andrzejczak.

II Wspólnota na etapie „Ojcze nasz”, w każdą środę i sobotę o godz. 19.30
Prezbiterem wspólnoty jest ks. proboszcz Zbigniew Zimniewicz i ks. Leszek Paszkiewicz.

III Wspólnota na etapie ”Traditio”, w każdą środę i sobotę o godz. 19.30
Prezbitrem wspólnoty jest ks. proboszcz Edmund Sikorski.

IV Wspólnota po "Drugim skrutinium", we wtorki i soboty o godz. 19.30.

Prezbitrem wspólnoty jest proboszcz o. Władysław Pelczar CSSp.

V Wspólnota po " Pierwszym skrutinium ", w czwartki i soboty o godz. 19.30.

Prezbiterem wspólnoty jest ks. Marek Januchowski.

 VI Wspólnota po „Konwiwencji założeniowej”, we wtorki i soboty 19.30  

Prezbiterem wspólnoty jest ks. Rafał Muzolf.

Wspólnota bez stałego prezbitera
Odpowiedzialnym za Wspólnoty w parafii jest Bogdan Żurawski. mail: bzur@wp.pl
Otwarty kontakt dla wszystkich parafian z Neokatechumenatem podczas katechez prowadzonych przez katechistów Wspólnoty. Terminy katechez podawane są zawsze w ogłoszeniach parafialnych.

 

     PARAFIA  MATKI  BOSKIEJ  KRÓLOWEJ  MĘCZENNIKÓW