Parafia Matki Boskiej Królowej Męczenników w Bydgoszczy
MENU

Strona główna

  Varia

 

 

GRUPY_I_WSPÓLNOTY
     Dodano 2009-10-07

MIESIĘCZNIK PARAFIALNY
„NA OŚCIEŻ”

     Miesięcznik parafialny „Na oścież” powstał z inicjatywy trzech osób: Bogdana Matejka Mieczysława Pawłowskiego i ks. Krzysztofa Buchholza. Od początku istnienia Kolegium Redakcyjnemu przewodniczy Mieczysław Pawłowski, zaś opiekunem duszpasterskim jest ks. Krzysztof Buchholz.Pierwsze wydanie miesięcznika ukazało się w Niedzielę Palmową 4. kwietnia 1993 roku. Dotąd (do grudnia 2006 r.) ukazały się 144 wydania. Od października 2003 roku każde wydanie miesięcznika ma kolorowe okładki. Miesięcznik ukazuje się w obecnie o objętości 20 stron (A-4). Nakład pisma jest zmienny i wynosi obecnie od 500 do 1200 egz.Pismo parafialne ma też swoją wersję cyfrową, którą można będzie znaleźć na stronie internetowej: www.naosciez.pl, która jest obecnie w budowie. Aktualnie miesięcznik jest dostępny na stronie parafialnej: www.mbkm.pl
Z miesięcznikiem współpracuje stale kilkanaście osób, choć skład grupy współpracowników ulega ciągłym zmianom.
Kontakt z redakcją pocztą elektroniczną: naosc@mbkm.pl lub na adres
parafii: Miesięcznik parafialny „Na oścież”, ul. gen. Mikołaja Bołtucia
5, 85-791 Bydgoszcz lub drogą „Poczty parafialnej”, której skrzynka umieszczona jest w kruchcie kościoła parafialnego.

 

Informację przygotował Mieczysław Pawłowski.

 

     PARAFIA  MATKI  BOSKIEJ  KRÓLOWEJ  MĘCZENNIKÓW